ZMIANA REDAKTORA NACZELNEGO KWARTALNIKA ADVANCEMENTS OF MICROBIOLOGY 


ZMIANA REDAKTORA NACZELNEGO KWARTALNIKA ADVANCEMENTS OF MICROBIOLOGY 

W związku z rezygnacją Pana prof. dr hab. Jacka Bieleckiego z funkcji Redaktora Naczelnego czasopisma Postępy Mikrobiologii – Advancements of Microbiology Prezydium ZG PTM Uchwałą Nr 34-2022 postanowiło z dniem 01.01.2023 r. powierzyć funkcję Redaktora Naczelnego Advancements of Microbiology (nazwa czasopisma obowiązująca od zeszytu 1/2023) Panu prof. dr hab. n. med. Tomaszowi Gosiewskiemu, specjaliście mikrobiologii z Katedry Mikrobiologii Zakładu Molekularnej Mikrobiologii Medycznej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie (CV w załączeniu).

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów wyraża swoje wielkie uznanie dla 25. letniej oddanej pracy Pana prof. dr hab. Jacka Bieleckiego w Redakcji Postępów Mikrobiologii i dziękuje za poświęcenie sprawom czasopisma. Pan Profesor zapisał się na trwałe w historii działalności i rozwoju czasopisma.

Towarzystwo składa również podziękowania Panu dr hab. Radosławowi Stachowiakowi, Zastępcy Redaktora Naczelnego, oraz wszystkim członkom Redakcji Postępów Mikrobiologii tworzących na przestrzeni tych wielu lat tak ważne dla mikrobiologów polskich czasopismo.

Informujemy również, że PTM negocjuje umowę czteroletnią na wydawanie on-line czasopism Advancements of Microbiology  oraz Polish Journal of Microbiology przez  firmę Sciendo, polską filię firmy De Gruyer. Opłaty wydawnicze będą wyższe niż w poprzednich latach, co zmusza PTM do podniesienia opłat redakcyjnych za manuskrypty przesyłane do obu redakcji czasopism od 01.03.2023 r. Szczegóły dotyczące opłat znajdą się na stronach czasopism.

Na zbliżający się Nowy Rok 2023 Polskie Towarzystwo Mikrobiologów życzy Panu prof. dr hab. Tomaszowi Gosiewskiemu nowemu Redaktorowi Naczelnemu oraz nowej Redakcji Advancements of Microbiology dynamicznego rozwoju kwartalnika, rozpropagowania i jego umiędzynarodowienia, wzrostu współczynnika IF, a przede wszystkim satysfakcji z wykonywanej pracy i wszelkiej pomyślności.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.