Zapraszamy do zapoznania się z obchodami International Microorganism Day obchodzonym 17 września oraz do włączenia się w tę akcję.


https://www.internationalmicroorganismday.org/

a także do udziału w FEMS Microbe Art Competition 2023, zgłoszenia do 10 września.

https://www.internationalmicroorganismday.org/blog/fems-microbe-art-competition-2023

CATEGORIES IN THE MICROBE ART CONTEST
• Best Agar Art
• Best Cartoon
• Best Illustration or Painting
• Best Photography
• Best Physical Piece
• Best Writing
• Grand Prize: Best Art Overall
If you are looking for inspiration check the entries from last year. We hope that by now we gave you loads of inspiration to start creating your own Microbe Art! The possibilities are countless, so don’t be afraid to do add your own personal touch!
TO ENTER
Simply post your creation on social media (Twitter, Facebook, or Instagram) along with #MicrobeArt2023 AND #InternationalMicroorganismDay AND @FEMSmicro
Deadline to enter is 10 September 2023.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.