„Zakażenia XXI wieku”

„Zakażenia XXI wieku”


Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów podjęło poniższą uchwałę:

Uchwała nr 34-2018 z dnia 16.10.2018 r.

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

w sprawie objęcia patronatem czasopisma „Zakażenia XXI wieku” – oficjalnego, recenzowanego czasopisma Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.

Patronat ma polegać na zamieszczeniu linku do czasopisma na stronie PTM, wsparciu merytorycznym czasopisma przez PTM oraz podawaniu propozycji artykułów.

W zamian, czasopismo „Zakażenia XXI wieku” będzie informować o organizowanych przez PTM konferencjach i seminariach, w czasopiśmie oraz na stronie internetowej.

Link do czasopisma „Zakażenia XXI wieku”, które jest następcą czasopisma „Zakażenia”, umieszczony jest na stronie internetowej PTM:
https://www.microbiology.pl/inne-polskie-czasopisma-mikrobiologiczne/.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.