„Zakażenia XXI wieku”

„Zakażenia XXI wieku”


Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów podjęło poniższą uchwałę:

Uchwała nr 34-2018 z dnia 16.10.2018 r.

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

w sprawie objęcia patronatem czasopisma „Zakażenia XXI wieku” – oficjalnego, recenzowanego czasopisma Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych.

Patronat ma polegać na zamieszczeniu linku do czasopisma na stronie PTM, wsparciu merytorycznym czasopisma przez PTM oraz podawaniu propozycji artykułów.

W zamian, czasopismo „Zakażenia XXI wieku” będzie informować o organizowanych przez PTM konferencjach i seminariach, w czasopiśmie oraz na stronie internetowej.

Link do czasopisma „Zakażenia XXI wieku”, które jest następcą czasopisma „Zakażenia”, umieszczony jest na stronie internetowej PTM:
https://www.microbiology.pl/inne-polskie-czasopisma-mikrobiologiczne/.

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.