WZROST WSPÓŁCZYNNIKA IMPACT FACTOR POLISH JOURNAL OF MICROBIOLOGY Z IF=0,773 DO IF=0,897


Wzrost współczynnika impact factor Polish Journal of Microbiology IF=0,773 (2018) DO IF=0,897 (2019).

I am honored to inform you that your journal has been included into the new Journal Citation Report released by Clarivate Analytics and has been placed among the world’s leading scientific and scholarly journals
The Impact Factor scored by your journal titled Polish Journal of Microbiology for the year 2019 is equal to 0.897!
It has been a great pleasure for Exeley to be a part of this great achievement. We are looking forward to participate in further development and growth of your journal’s influence at its scientific field in the in the following years. 

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.