VII Konferencja Ogólnopolska: Mikrobiologia Farmaceutyczna. Gdańsk, 22-24 maja 2019 r.


Konferencja jest kontynuacją rozpoczętego w 2009 roku cyklu spotkań naukowo szkoleniowych, którego celem jest stworzenie Forum Specjalistów zainteresowanych mikrobiologią farmaceutyczną, służącego wymianie wiedzy, poglądów i doświadczeń w obszarach oceny i zapewnienia jakości, badań mikrobiologicznych oraz bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów leczniczych.
Na spotkaniach dążymy do inicjowania szeroko pojętej współpracy między mikrobiologami pracującymi głównie w przemyśle farmaceutycznym, ale też w spożywczym i kosmetycznym. Patronat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego jest dla nas bardzo ważny, to PTM jest organizacją umożliwiającą współpracę, rozwój i kreowanie nowych rozwiązań w dziedzinie Mikrobiologii, a utworzenie sekcji Mikrobiologii Farmaceutycznej umożliwia ciągłe współdziałanie i rozwój Członków. Podczas naszych konferencji promujemy przynależność do PTM i członkowie PTM już od poprzedniej VI konferencji Mikrobiologia Farmaceutyczna mają zniżkę 100 zł w opłacie konferencyjnej. W konferencjach bierze udział zwykle 80-100 osób z przedsiębiorstw farmaceutycznych, laboratoriów kontrolnych i uczelni.

Zaproszenie

Kontakt do Organizatora: TRANSpharmacia, Pani Barbara Kawałko-Myślińska,
barbara.myslinska@transpharmacia.pl, ul. Bacewiczówny 2/42, 02-786 Warszawa

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.