VII Konferencja Ogólnopolska: Mikrobiologia Farmaceutyczna. Gdańsk, 22-24 maja 2019 r.


Konferencja jest kontynuacją rozpoczętego w 2009 roku cyklu spotkań naukowo szkoleniowych, którego celem jest stworzenie Forum Specjalistów zainteresowanych mikrobiologią farmaceutyczną, służącego wymianie wiedzy, poglądów i doświadczeń w obszarach oceny i zapewnienia jakości, badań mikrobiologicznych oraz bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów leczniczych.
Na spotkaniach dążymy do inicjowania szeroko pojętej współpracy między mikrobiologami pracującymi głównie w przemyśle farmaceutycznym, ale też w spożywczym i kosmetycznym. Patronat Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego jest dla nas bardzo ważny, to PTM jest organizacją umożliwiającą współpracę, rozwój i kreowanie nowych rozwiązań w dziedzinie Mikrobiologii, a utworzenie sekcji Mikrobiologii Farmaceutycznej umożliwia ciągłe współdziałanie i rozwój Członków. Podczas naszych konferencji promujemy przynależność do PTM i członkowie PTM już od poprzedniej VI konferencji Mikrobiologia Farmaceutyczna mają zniżkę 100 zł w opłacie konferencyjnej. W konferencjach bierze udział zwykle 80-100 osób z przedsiębiorstw farmaceutycznych, laboratoriów kontrolnych i uczelni.

Zaproszenie

Kontakt do Organizatora: TRANSpharmacia, Pani Barbara Kawałko-Myślińska,
barbara.myslinska@transpharmacia.pl, ul. Bacewiczówny 2/42, 02-786 Warszawa

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.