Ukazał się numer 1/2024 ADVANCEMENT OF MICROBIOLOGY


Poniżej spis artykułów wraz z linkami.

REVIEWS
GONOCOCCI – PATHOGENS OF GROWING IMPORTANCE. PART 1. CURRENT DATA ON DIAGNOSTICS, GENOTYPING AND THERAPY.
Białecka J., Rak K. Kiecka A.
ADV MICROBIOL-NY, 2024, 63, 1, 3–14. https://doi.org/10.2478/am-2024-0001

PATHOGENIC FEATURES OF PORPHYROMONAS GINGIVALIS INFLUENCE PROGRESSION OF RHEUMATOID ARTHRITIS
Krakowiak W., Lisowska H., Kaca W.
ADV MICROBIOL-NY, 2024, 63, 1, 15–22. https://doi.org/10.2478/am-2024-0002


FUNGAL PATHOGEN IN DIGITAL AGE: REVIEW ON CURRENT STATE AND TREND OF COMPARATIVE GENOMICS STUDIES OF PATHOGENIC FUNGI
Tan K.L.S., Mohamad S.B.
ADV MICROBIOL-NY, 2024, 63, 1, 23–31. https://doi.org/10.2478/am-2024-0003

THE ROLE OF GUT MICROBIOTA IN OBESITY
Durma A.C., Durma A.D., Śmiałowski A., Czupryniak L.
ADV MICROBIOL-NY, 2024, 63, 1, 33–41. https://doi.org/10.2478/am-2024-0004


INWAZYJNA LISTERIOZA W EUROPIE – PRZEGLĄD PRZYPADKÓW
INVASIVE LISTERIOSIS IN EUROPE – A CASE REVIEW
Żurawik A., Szczesiul-Paszkiewicz P., Chmielarczyk A.
ADV MICROBIOL-NY, 2024, 63, 1, 43–59. https://sciendo.com/pl/article/10.2478/am-2024-0005

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.