Tłumnie przeciw wirusowi


Informujemy o nowej inicjatywie, którą jest platforma:

https://crowdfightcovid19.org/

Celem platformy jest zjednoczenie osób, które chcą zapferować swoją pomoc naukową w walce przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Każdy kto dysponuje czasem i umiejętnościami, które mogą być użyteczne w stanie obecnego kryzysu – może podjąć dobrowolnie decyzję i dołączyć do zespołu badawczego-wolontaryjnego – przez zapis na stronie https://crowdfightcovid19.org/

Wierzymy się, że łącząc siłę „potężnych” umysłów uda się wprowadzić skuteczne leki i szczepienia – w jak najszybszym czasie!

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.