Szanowni Państwo,Serdecznie zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe wspólnie organizowane przez szczecińskie oddziały PTM, PTIDiK oraz PTBioch. Poniżej informacje organizacyjne: Termin:2 lutego 2024 r. (piątek), godz. 12:00Miejsce: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieCentrum Dydaktyczno – Badawcze Nanotechnologii, al. Piastów 45, 70-311 Szczecin, sala 0/30(parter, na lewo od głównego wejścia do budynku)


W czasie zebrania wystąpią dwie prelegentki:


  1. Dr Magdalena Mnichowska Polanowska: Inwazyjne zakażenia grzybicze – wyzwania współczesnej diagnostyki. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

  2. Dr inż. Daria Ciecholewska-Juśko: Wykorzystanie surowców naturalnych do hodowli mikroorganizmów użytecznych przemysłowo. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.