Spotkanie naukowo-szkoleniowe organizowane wspólnie przez Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych oraz przez PTM o/Katowice.


Spotkanie odbędzie się w dniu 10.06.2024 w Domu Lekarza przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach, w godz. 10-14.

Temat spotkania: „Oddaję Tobie, co kryję w sobie, czyli zakażenia przenoszone przez kleszcze”

Prezentacje na ten temat przedstawią różne grupy zawodowe: wykładowcy akademiccy, lekarze, lekarze weterynarii, diagności laboratoryjni oraz pracownicy Inspekcji Sanitarnej.

W załączeniu zaproszenie zawierające szczegółowe informacje na temat spotkania oraz odnośnik do formularza zgłoszeniowego.

Gorąco zapraszamy, szczególnie, że sezon na kleszcze już się rozpoczął.

https://izba-lekarska.org.pl/media/com_eventbooking/Program%2010.06.2024.pdf

https://izba-lekarska.org.pl/component/rsform/formularz/119-zakazenia-pluc-w-tym-gruzlica-u-pacjentow-w-starszym-wieku-ciagle-powazny-problem-lecznictwa-copy-copy

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.