Racjonalna antybiotykoterapia w profilaktyce zakażeń szpitalnych


ZAPROSZENIE!

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych mam przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w kolejnym szkoleniu, które odbędzie się 12 marca 2020 roku w hotelu Galaxy, ul. Gęsia 22 A w Krakowie.

Racjonalna antybiotykoterapia w profilaktyce zakażeń szpitalnych.

W dniu 12 marca 2020 odbędzie się również Walne Zgromadzenie Członków.

Szczegółowy program szkolenia jest umieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia http://malopolskie-zakazenia.pl/ w zakładce Aktualności.

Szkolenie dedykowane jest przewodniczącym zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, pielęgniarkom epidemiologicznym, lekarzom, mikrobiologom, pielęgniarkom, pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wszystkim zainteresowanym tym tematem. Termin zgłoszenia udziału w szkoleniu upływa 5 marca 2020 roku, liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie jest bezpłatne dla członków Stowarzyszenia, którzy opłacili do 10 marca składkę członkowską na 2020 rok. Dla osób, które nie są członkami Stowarzyszenia, lub nie opłaciły składek członkowskich opłata za szkolenie wynosi 100 złotych. Opłatę należy dokonać na konto Stowarzyszenia 45124044321111000047233344do dnia 10 marca 2019 roku. W tytule przelewu należy wpisać: opłata za szkolenie 12 marca 2020, nazwisko i imię osoby biorącej udział w szkoleniu.

REJESTRACJA NA SZKOLENIE: W szkoleniu można wziąć udział tylko po zarejestrowaniu się na stronie internetowej Stowarzyszenia

www.malopolskie-zakazenia.pl

Osoby już posiadające swoje konto na stronie internetowej Stowarzyszenia wybierają opcję ZAPISZ SIĘ umieszczoną na stronie na dole ekranu. Osoby nie posiadające własnego konta po wejściu przez zakładkę REJESTRACJA zakładają swoje konto na tej stronie. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola, ­po otrzymaniu informacji od administratora potwierdzającej założenie konta, zapisują się na szkolenie wybierając opcję ZAPISZ SIĘ. W razie trudności z logowaniem proszę kontaktować się poprzez maila: lukasz@malopolskie-zakazenia.pl

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.