POSIEDZENIE NAUKOWE ODDZIAŁU TERENOWEGO PTM W POZNANIU, 16 listopada 2018


Polskie Towarzystwo Mikrobiologów
Oddział Poznański
zaprasza w dniu 16 listopada 2018 (piątek), na godzinę 13.00
na wykład
Przełomowe bakterie mikrobiota jelitowego
– Akkermansia muciniphila


wykład wygłosi
inż. Angela Pawlak
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wykład odbędzie się w budynku
Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
przy ul. Wojska Polskiego 48; sala 48

 

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.