Posiedzenie Naukowe Oddziału terenowego PTM w Lublinie- 18/10/2017


Serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów– Oddział Lublin, które odbędzie się 18 pażdziernika 2017.

Wykład pt. Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) jako zoonoza

wygłosi Prof. dr hab. Mirosław P. Polak z Zakładu Wirusologii, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach

 

Pplik pdf do pobrania

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.