Polish Journal of Microbiology IF = 1.280 (2020)


Gratulujemy Redakcji PJM Pani prof. dr hab. Annie E. Trafny i Panu mgr Adamowi Guśpielowi wielkiego sukcesu, jakim jest uzyskanie wysokiego współczynnika oddziaływania PJM, wyższego o 0.383 w porównaniu z IF=0.897 (2019).

Pełny raport PJM w Journal Citation Report

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.