„Pandemia – nowa rzeczywistość w zakażeniach” szkolenie 30.09.2021


W imieniu Małopolskich Stowarzyszeń Komitetów i Zespołów ds. Zakażeń Szpitalnych zapraszamy do zapoznania się z komunikatem oraz harmonogramem dotyczącym szkolenia „Pandemia – nowa rzeczywistość w zakażeniach” odbywającym się w dniu 30.09.2021.

HARMONOGRAM: http://malopolskie-zakazenia.pl/wp-content/uploads/2021/09/HARMONOGRAM-WRZESIEN-2021.pdf 

I KOMUNIKAT: http://malopolskie-zakazenia.pl/wp-content/uploads/2021/09/KOMUNIKAT-I-WSZYSCY-WRZESIEN-2021.pdf

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.