Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe -CDC webinar


Zapraszamy internetowe seminarium poświęcone tematowi globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) oraz pilnym działaniom niezbędnym do jej powstrzymania.

Na spotkaniu eksperci z CDC przedstawią fakty dotyczące ograniczania antybiotykooporności w środowisku zwierząt oraz przedyskutują wpływ AMR na zdrowie ludzi.

Spotkanie obędzie, 14 grudnia 2021 o godzinie 9:00.

Link do rejestracji

Więcej informacji na Twitterze: @CDC_AR

Webinar można obejrzeć AMR in a Changed World 

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.