Oddział w Rzeszowie-Posiedzenie naukowo-szkoleniowe 27.X.2021


Zapraszamy na „pierwsze” posiedzenie naukowo-szkoleniowe OT w Rzeszowie, które odbędzie się w dniu 27 października 2021 roku (środa) o godzinie 15:30


Program spotkania:

Mgr Anna Nowakowska Laboratorium Diagnostyki Medycznej – WSSE w Rzeszowie
„Sytuacja epidemiczna zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w województwie podkarpackim”.

Karol Kowalski – specjalista ds. biologii molekularnej firmy Biomerieux
„BioFire FilmArray – szeroka diagnostyka mikrobiologiczna metodą PCR, nowości w ofercie, przegląd literatury”.

Posiedzenie odbędzie się w Sali Seminaryjnej Zakładu Mikrobiologii – Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów,

al. mjr. W. Kopisto 2a, III p. sala 302

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.