NOWY PODRĘCZNIK DO MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ


Szanowni Państwo,

Miło mi poinformować o wydaniu w 2023 r. przez PZWL Wydawnictwa Lekarskie dwutomowego opracowania Mikrobiologia Lekarska pod redakcją naukową Pań prof dr hab. Małgorzaty Bulandy, dr Agaty Pietrzyk i prof dr hab. Marty Wróblewskiej. Wśród 44 autorów 17 rozdziałów tej publikacji wielu jest członków Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, w tym kilku Członków Honorowych PTM.

Z poważaniem,

prof dr hab. Stefan Tyski

https://www.microbiology.pl/wp-admin/post.php?post=5952&action=edit

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.