Nowy Oddział Terenowy PTM w Rzeszowie.


Na mocy uchwały Zarządu Głównego PTM,  Uchwałą nr 15-2020, został powołany w dniu 30.03.2020 r. Oddział Terenowy PTM w Rzeszowie

Władze PTM z satysfakcją i radością witają tą cenną  inicjatywę i życzą powodzenia oraz sukcesów w działalności nowego Oddziału Terenowego PTM w Rzeszowie.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.