MIKROBIOT 2017 Łódź, 19-21 września


Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Środowiska
Łódź, 19-21 września 2017 r

Szanowni Państwo,
W imieniu Organizatorów, Instytutu Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów mamy przyjemność serdecznie Państwa zaprosić do wzięcia udziału w IV edycji konferencji MIKROBIOT 2017 „Microbiology in Health Care and Environmental Protection”, która odbędzie się w Łodzi w dniach 19-21 września 2017 r. Wzorem poprzednich edycji konferencji MIKROBIOT, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem środowisk naukowych z całej Polski i spotkały się z uznaniem gości z zagranicy, również podczas zbliżającej się IV edycji MIKROBIOT 2017 wykłady plenarne wygłoszą wybitni naukowcy reprezentujący różne dziedziny mikrobiologii. Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski. Uczestnikom przysługują punkty KIDL (punktacja edycji MIKROBIOT 2013=33 pkt).
W ramach konferencji MIKROBIOT 2017 odbędą się cztery sesje tematyczne:
1. Mikrobiologia kliniczna i immunologia
2. Biotechnologia mikrobiologiczna
3. Mikrobiologia ogólna i środowiskowa
4. Genetyka i genomika drobnoustrojów

Zniżkowa opłata rejestracyjna obowiązuje do dnia 29 kwietnia 2017 r.
Rejestracja i zgłaszanie streszczeń obywa się na on-line, na stronie www.mikrobiot.com.pl

Komitet Organizacyjny Konferencji MIKROBIOT 2017


On behalf of the Organizing Committee, The Institute of Microbiology, Immunology and Biotechnology at the University of Lódź in Poland, together with Polish Society of Microbiologists, it is our great honor and pleasure to invite you to attend the 4th edition of scientific conference ’Microbiology in Health Care and Environmental Protection’ – MIKROBIOT 2017. This event will take place in Lodz, Poland, September 19-21, 2017.

The goal of the meeting is to provide opportunities for exchange ideas and research experience in the fields of microbiology, immunology and biotechnology, including microbial virulence factors, human immune response to infections, epidemiology, structure and physiology of environmental microorganisms, their use in biotechnological processes and in the removal of environmental pollution, as well as the role of microorganisms in their habitats and their relationships with other organisms.

As in the previous edition of the conference MIKROBIOT, which enjoyed great interest of the scientific community from all over Poland and met with appreciation from foreign visitors, during the upcoming 4th edition of MIKROBIOT 2017 plenary lectures will be given by eminent scientists, among others from Germany, Portugal, France or Italy. The official conference language will be English. During the conference MIKROBIOT 2017 four scientific sessions are provided for:

  1. Clinical microbiology and immunology
  2. Microbial biotechnology
  3. General and environmental microbiology
  4. Genetics and genomics of microbes

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.