Metaboliczna różnorodność cyjanobakterii bałtyckich – środowiskowe znaczenie i biotechnologiczny potencjał 


Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie naukowe Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej PTM dnia 20 stycznia (czwartek) o godzinie 10:00.

Wykład pt. Metaboliczna różnorodność cyjanobakterii bałtyckich – środowiskowe znaczenie i biotechnologiczny potencjał wygłosi prof. Hanna Mazur-Marzec z Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii, Uniwersytetu Gdańskiego.

Spotkanie odbędzie się online na platformie Webex. Po około 45-60 minutowym wykładzie planowana jest dyskusja.

Link do spotkania

https://morskiinstytutrybackipanstwowyinstytutbadaw.my.webex.com/morskiinstytutrybackipanstwowyinstytutbadaw.my/j.php?MTID=m02a605dd822a521654767224b1b41640

Meeting number: 2378 745 3545

Password: QijDFewF362 (74533393 from phones and video systems)

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.