„Medycyna laboratoryjna – interdyscyplinarna rola MLD w systemie ochrony zdrowia” Bydgoszcz, 10.10.2019


Tematyka konferencji obejmie różne aspekty pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym (m.in. normy jakości, benchmarking) i zawodu diagnosty laboratoryjnego (m. in. aktualne wymagania prawne, szkolenia podyplomowe). Podczas konferencji przedstawione będą również zagadnienia dotyczące choroby Alzheimera, patomechanizmu i diagnostyki zaburzeń nerek, czy oznaczania alkoholu etylowego.

Lokalizacja:

Budynek Farmacji Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu sala nr 35

Organizatorzy:

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych – przedstawiciele województwa kujawsko-pomorskiego w Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych


Patronat honorowy:

Minister Zdrowia

Partnerzy:

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Bydgoszczy, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Oddział w Bydgoszczy, Wydział Farmaceutyczny CM UMK, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Narodowy Fundusz Zdrowia, Roche Diagnostics

Kontakt:
d.krawiecka@kidl.org.pl
a.meyer-stachowska@kidl.org.pl
biuro@kidl.org.pl

Informacje o programie spotkania dostępne są (będą) na stronie www.kidl.org.pl

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.