Konkurs JPIAMR-ACTION Call 2022


Z przyjemnością informujemy, że sieć JPIAMR Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance ogłosiła kolejny konkurs na międzynarodowe projekty badawcze poświęcone antybiotykooporności pt. Disrupting drug Resistance Using Innovative Design (DRUID).

Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest w szczególności do zespołów badawczych, które wykorzystają podejście One Health (Jedno Zdrowie) aby prowadzić badania nad terapią przeciwdrobnoustrojową: poprawą skuteczności, specyficzności, metod dostarczania, łączeniem lub zmianą przeznaczenia leków i środków ochrony roślin w leczeniu zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych.

Udział polskich naukowców w konkursie będzie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro.

Nabór wniosków wstępnych (pre-proposals) rozpoczął się 11 stycznia 2022r. i trwa do 8 marca 2022r.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: https://www.jpiamr.eu/calls/therapeutics-call-2022/

Badaczy zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do:

  •  Udziału w webinarium, które odbędzie się 25 stycznia w godz. 16:00-17:30 CET. Rejestracja na wydarzenie w portalu Invajo
  • skorzystania z Partner Search Tool, narzędzia umożliwiającego znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.