KOMUNIKAT Polish Journal of Microbiology


Szanowni Państwo, Członkowie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów,

Informujemy, ze od początku bieżącego roku kwartalnik Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w języku angielskim – Polish Journal of Microbiology wydawany jest online przez amerykańską firmę edytorską Exeley Inc. z Nowego Jorku (https://www.exeley.com/journal/polish_journal_of_microbiology), z którą PTM zawarł umowę na okres 3 lat. Natomiast od dnia 12 marca br. wprowadzony został w PJM nowy system obsługi procesu wydawniczego od poziomu Autora do zakończenia procesu produkcyjnego – wykorzystywany przez wiele redakcji czasopism międzynarodowych. system Editorial Manager (http://www.editorialmanager.com/pjm/default.aspx).

Mamy nadzieję, ze współpraca z tą profesjonalną firmą oraz możliwość obsługi Autorów manuskryptów w systemie Editorial Manager przyczyni się do poniesienia poziomu i prestiżu naszego czasopisma oraz zaowocuje zwiększeniem cytowalności i wartości współczynnika Impact Factor. IF 2016 wynosi 0,746 / 5-year IF wynosi  0,938, wartość punktacji MNiSW = 15.

Czasopismo jest aktualnie indeksowane w następujących bazach:  BASE – Bielefeld Academic Search Engine, JournalGuide, Index Medicus, MEDLINE, MIAR, Microsoft Academic, OpenAIRE, PubMed,, Scimago Journal & Country Rank, Zenodo.

Redaktorem Naczelnym PJM jest Pani prof. dr hab. Elżbieta Anna Trafny, która przygotowuje bazę recenzentów dla czasopisma PJM. Osoby zainteresowane współpracą jako recenzenci (co najmniej ze stopniem doktora) proszone są o kontakt z Panią prof. E. A. Trafny (editorial.office@pjmonline.org). Pod koniec każdego roku na stronie internetowej czasopisma zamieszczana jest lista recenzentów wraz z podziękowaniami za ich wkład w rozwój czasopisma.

Polish Journal of Microbiology (PJM) publishes original research articles describing various aspects of basic and applied microbiological research. We are especially interested in articles regarding

  • basic biological properties of bacteria and archaea, viruses, and simple

eukaryotic microorganisms

  • genetics and molecular biology
  • microbial ecology
  • medical bacteriology and public health
  • food microbiology
  • industrial microbiology
  • bacterial biotechnology

Zwracamy również uwagę, że do końca czerwca br. opłata redakcyjna za zamieszczenie artykułu w PJM przez członka PTM (autor korespondencyjny) wynosi równoważność 125 USD + 23% VAT. Za manuskrypty przysyłane do redakcji PJM od 01.07.2018 opłata redakcyjna dla członków PTM zostanie dwukrotnie podniesiona – do 250 USD + 25% VAT.

Autorzy korespondencyjni nie należący do PTM wnoszą opłaty dwukrotnie wyższe.

Oryginalne pismo do pobrania w formacie pdf:

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.