ISAC Project Grants


ISAC is now offering small Project Grants to applicants from ISAC Member Societies.

The deadline to submit applications is 1 September 2020

Research projects should address one of the three following areas:

-What are feasible and effective prevention strategies to prevent transmission of (resistant) pathogens in low resource settings?

-What basic laboratory support does a healthcare system minimally need to tackle infectious diseases?

-How do we improve antimicrobial use worldwide to ensure it is delivered only to those who need it?

Please follow that link to all details

https://www.isac.world/funding/isac-project-grants

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.