III Ogólnopolska Konferencja ”Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne”- Bydgoszcz, 18-19 czerwca 2018 r.


Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy!

Stowarzyszenie „Rozwój Mikrobiologii” oraz Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 18-19 czerwca 2018 r. organizują III Ogólnopolską Konferencję ”Drobnoustroje w świecie człowieka – Drobnoustroje oportunistyczne” adresowaną do mikrobiologów różnych specjalności – związanych z mikrobiologią lekarską, weterynaryjną, żywności, przemysłową i środowiskową. Mamy nadzieję zainteresować tematyką spotkań również klinicystów, pielęgniarki, epidemiologów, innych specjalistów związanych zawodowo z mikrobiologią oraz młodych adeptów tej nauki.


Główne tematy Konferencji to:
1. Działania przeciwdrobnoustrojowe
2. Zakażenia oportunistyczne
3. Od metabolom do metagenomu

Naszym celem jest zorganizowanie Konferencji integrującej środowiska mikrobiologów zajmujących się na co dzień różnymi aspektami obecności drobnoustrojów, mającej nie tylko charakter szkoleniowy i poznawczy, ale także promującej młodych naukowców oraz wyniki ich badań. Tematyka wykładów adresowana będzie do specjalistów związanych z mikrobiologią naukowo i praktycznie. Zależy nam na umożliwieniu wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami uczelni wyższych, diagnostami i klinicystami. Chcielibyśmy, aby Konferencja była wydarzeniem odpowiadającym na aktualne problemy związane z obecnością drobnoustrojów w świecie człowieka.
Więcej informacji znajdą Państwo w załączonym Komunikacie II oraz na stronach internetowych (linki poniżej):
https://www.wf.cm.umk.pl/kizmikrob/organizacja-konferencji/
http://ptmbydgoszcz.cba.pl/index.php/aktualnosci

Prosimy o przesyłanie wypełnionego formularza uczestnictwa zarówno w wersji edytowalnej w formacie .doc lub .docx, jak i skanu z własnoręcznym podpisem.
Formularze zgłoszeniowe i streszczenia prosimy przesyłać na adres mailowy:
rozw_mikrob@cm.umk.pl
Pytania prosimy kierować mailowo na adres: rozw_mikrob@cm.umk.pl lub telefonicznie pod numery telefonu:
52 585 35 01, 52 585 38 38, 52 585 44 80
Mamy nadzieję, że nasza Konferencja będzie kontynuacją współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy mikrobiologami różnych specjalności i klinicystami.
Zapraszamy Państwa do udziału w naszym spotkaniu, zarówno naukowym oraz towarzyskim. Oczekujemy Państwa w naszej gościnnej Bydgoszczy.
Z serdecznymi pozdrowieniami
w imieniu
Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek – Komkowska

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.