FEMS 2021 – 11-15 July 2021-Hamburg, Germany.


INVITATION

„It is a great pleasure to encourage you to participate in the 9th Congress of European Microbiologists – FEMS2021 – which will be held 11-15 July 2021 in Hamburg, Germany.

FEMS2021 will bring together leading scientists spanning different fields of microbiology to celebrate the best of microbiology. This congress will showcase the most recent developments in microbiology to address some of the global challenges we face today.

In fact, the FEMS Congresses are the only scientific meetings at European and international level providing a unique forum for interdisciplinary dialogue and discussion between all microbiological specialties ranging from basic research to applied and across all sectors – academic, policy, business, educational, and communications. „

Źródło:

Web Page fems2021.org Date Accessed:2019-10-14 URLS fems2021.org/


Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.