World Microbe- online 20-24 June- 2021


INVITATION

World Microbe Forum, a collaboration between the American Society for Microbiology (ASM), Federation of European Microbiological Societies (FEMS), African Society for Laboratory Medicine (ASLM), American Society for Virology (ASV) and several other societies, is breaking barriers to sharing science and addressing the most pressing challenges facing humankind today. That’s why this year, ASM Microbe and FEMS Congress 2021 will be part of this unique event. 

źródło:https://www.worldmicrobeforum.org/

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.