Federation of Infection Societies Conference 2021


The Federation of Infection Societies Conference 2021 is the largest UK infection conference that brings together delegates involved in all aspects of infection from basic science, infection prevention, antimicrobial stewardship and clinical practice.

·         5 November | Manchester (Limited places)

The face-to-face day of conference will feature the; FIS plenary lectures (Lowbury Lecture: Professor Marc Bonten, JD Williams Lecture: Professor Grace Smith, Barnet Christie Lecture, and Clinical Grand Round), networking opportunities, oral paper sessions, industry symposium, and exhibition.

·         8 – 9 November | Online (Unlimited places)

The two-day, three-stream programme has been designed to provide delegates with an engaging and interactive online experience and includes; 25+ sessions hosted by a broad selection of the infection community with live Q&A, internationally renowned speakers, virtual posters, sponsors’ area, and industry symposia.

Presentations will be available to view on catch-up for one year.

online delegate registration is free for attendees from low & lower-middle income countries

Call for abstracts open: submission deadline Friday 27 August

Programme, abstract submission and registration available: https://fitwise.eventsair.com/fis-2021/

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.