DROBNOUSTROJE – Wrogowie i sprzymierzeńcy 24 – 25 CZERWCA 2021 – konferencja online


Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Mikrobiologów, Oddział Gdańsk oraz Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii  Politechniki Gdańskiej przy współpracy z Katedrą Mikrobiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mają zaszczyt zaprosić na konferencję mikrobiologiczną w formie zdalnej z cyklu Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią pt. „Drobnoustroje – wrogowie i sprzymierzeńcy” które odbędzie się w dniach 24 – 25 czerwca 2021 r.

Dołączanie do spotkania w aplikacji MS Teams 

 Informacje dotyczące MSTeams zostały zamieszczone na stronie
https://chem.pg.edu.pl/pomorskie-mikro/dla-uczestnikow


Konferencja jest wolna od opłaty,  wymagana jest rejestracja pod linkiem: https://chem.pg.edu.pl/pomorskie-mikro/rejestracja

Tematyka konferencji dotyczyć będzie nie tylko aktualnych problemów mikrobiologii klinicznej, diagnostyki ważnych patogenów i nowych terapii przeciwdrobnoustrojowych, ale też nowych rozwiązań w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom oraz istotnych aspektów mikrobiologii środowiska i biotechnologii w medycynie i przemyśle.

„Pomorskie Spotkania z Mikrobiologią” adresowane są do szerokiego grona uczestników, zapraszamy mikrobiologów, diagnostów laboratoryjnych, epidemiologów, lekarzy, biotechnologów oraz wszystkich, którym poruszane zagadnienia są bliskie. W przypadku udziału aktywnego (poster, wykład lub doniesienie ustne proszę dołączyć abstrakt zgodnie z wytycznymi na stronie konferencji)
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://chem.pg.edu.pl/pomorskie-mikro/home

 Adres e-mailowy do kontaktu: pomorskie-mikro.wch@pg.edu.pl

Serdecznie zapraszamy

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny Konferencji


Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.