Dostęp bezpłatny do egzemplarzy czasopisma „Puls Medycyny”


Szanowni Państwo w ramach współpracy z portalem i czasopismem „Puls Medycyny” członkowie PTM uzyskali miesięczny

dostęp bezpłatny do aktualnego numeru i numerów archiwalnych czasopisma „Puls Medycyny”.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tymi interesującymi propozycjami !!!!!!!!!

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.