Disrupting drug Resistance Using Innovative Design (DRUID)-nabór wniosków


Z przyjemnością informujemy, że już w styczniu 2022 r. sieć JPIAMR Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance ogłosi kolejny konkurs na międzynarodowe projekty badawcze poświęcone antybiotykooporności pt. Disrupting drug Resistance Using Innovative Design (DRUID).

Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest w szczególności do zespołów badawczych, które wykorzystają podejście One Health (Jedno Zdrowie) aby prowadzić badania nad terapią przeciwdrobnoustrojową: poprawą skuteczności, specyficzności, metod dostarczania, łączeniem lub zmianą przeznaczenia leków i środków ochrony roślin w leczeniu zakażeń bakteryjnych lub grzybiczych.

W konkursie wezmą udział badacze i badaczki z siedemnastu krajów. Szacowany budżet konkursu to 16,7 mln euro.

Udział polskich naukowców w konkursie będzie finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro.

Nabór wniosków wstępnych (pre-proposals) rozpocznie się 11 stycznia 2022 r.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: https://www.jpiamr.eu/calls/therapeutics-call-2022/

Pre-announcement of the JPIAMR-ACTION Call 2022

We are pleased to announce that a new call for research projects within the ERA-NET JPIAMR-ACTION will be announced at the beginning of January 2022.

The call  will focus on Disrupting drug Resistance Using Innovative Design and will support research into therapeutic interventions based on the improvement of the efficacy, specificity, delivery, combination and/or repurposing of drugs and plant protection agents to treat bacterial or fungal infections in One Health settings.

Seventeen countries are participating in this joint call to date. Estimated call budget is 16.7 million Euro.

Polish research teams participating in the call will be funded by the National Science Centre (NCN). The NCN Council has allocated Eur 0,5M for this call.

The call for pre-proposals opens on 11 January 2022.

For more information about the call, see the call webpage: https://www.jpiamr.eu/calls/therapeutics-call-2022/

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.