Bezpłatny Webinar: How to Build a Vaccine – Before and After Covid


Zapraszamy do rejestracji i czynnego uczestnictwa w webinarze How to Build a Vaccine – Before and After Covid

Spotkanie odbędzie się 10.02.2021 na platformie MS Tams w godzinach 17-18:30 (CET).

Rejestracja pod adresem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wXVirt3MRkCyoWJFosyj7AVzYelIP8BMuaHg9a_oUl5UQ1dXTlRCTUs1MjBXRENKM0tZNTZPTDAwRi4u&wdLOR=cC8AD37A0-A675-43F1-A5E4-834FB8755852

Prelegentami nadchodzącego spotkania będą Profesor Jeffrey Almond z Uniwersytetu w Oxfordzie oraz Główny Doradca Naukowy z Biura Spraw Zagranicznych Profesor Carole Mundell.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.