Bezpłatny Webinar: How to Build a Vaccine – Before and After Covid


Zapraszamy do rejestracji i czynnego uczestnictwa w webinarze How to Build a Vaccine – Before and After Covid

Spotkanie odbędzie się 10.02.2021 na platformie MS Tams w godzinach 17-18:30 (CET).

Rejestracja pod adresem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wXVirt3MRkCyoWJFosyj7AVzYelIP8BMuaHg9a_oUl5UQ1dXTlRCTUs1MjBXRENKM0tZNTZPTDAwRi4u&wdLOR=cC8AD37A0-A675-43F1-A5E4-834FB8755852

Prelegentami nadchodzącego spotkania będą Profesor Jeffrey Almond z Uniwersytetu w Oxfordzie oraz Główny Doradca Naukowy z Biura Spraw Zagranicznych Profesor Carole Mundell.

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.