Apel KPTL


Informacja o poparciu przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologów apelu KPTL w sprawie uchylenia nowelizacji art. 37a Kodeksu Karnego oraz Lista 71 Towarzystw popierających apel.
Dokumenty te zostały przekazane do:
Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Przewodniczących Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu, Ministra Zdrowia, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta oraz zostały przekazane mediom.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.