Aktualności Oddziału PTM w Rzeszowie


Szanowni Członkowie OT PTM w Rzeszowie,

przypominam wszystkim osobom, które zadeklarowały chęć przynależności do Naszego Oddziału PTM o obowiązku niezwłocznego opłacenia składki członkowskiej za 2020 r.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią wybór Zarządu Oddziału Rzeszów prawdopodobnie odbędzie się w czerwcu na zorganizowanym zebraniu wyborczym przy zachowaniu wszystkich niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Pozdrawiam

Dr Mariusz Worek – p/o Przewodniczący OT PTM w Rzeszowie

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.