Advances in Microbiology and Biotechnology- October 29-31, 2018 Lviv, Ukraine


We would like to bring in to your kind attention to the upcoming international conference:

“Advances in Microbiology and Biotechnology”

that will be held on October 29-31, 2018 in Lviv, Ukraine,

in the main building of Ivan Franko Lviv National University, Universytetska St, 1, Lviv, 79000.

List of planned sessions:

  1. Microbial and higher Eukaryote Cell Biology.
  2. Microbial Diversity, Biochemistry and Genetics.
  3. Microbial Production of Biofuels.
  4. Metabolic Engineering.
  5. Microorganisms for Production of Proteins and Chemicals.
  6. Medical Microbiology and Biotechnology for Modern Medicine.

Participation of leading ukrainian and foreign scientists is expected in the Congress.

Working language – English.

 

Conditions of participation:

Deadline for Abstract submission – October 1st, 2018.

Registration form and abstracts should be filled and sent to the conference e-mail:

advancesmicrobio@gmail.com

Materials received after the deadline will not be accepted. Each person may submit up to 3 abstracts.

Complete information is presented on the website:

http://www.cellbiol.lviv.ua/2018

 

Participation of young scientists, PhD students and students in the conference is warmly supported by the organizing committee.

 

CONTACT INFORMATION OF ORGANIZING COMMITTEE REPRESENTATIVES

Address: Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine, Drahomanov Street, 14/16, Lviv, 79005 Ukraine.

 

Dmytruk K.V., Head of Secretariat
PhD, Senior Scientist
Phone: 00 380 50 661 6886;
FAX: 00 380 32 261 2108,
е-mail: dmytruk77@gmail.com
е-mail: dmytruk@cellbiol.lviv.ua
Barska M.L., Executive Secretary of
Ukrainian Society of Cell Biology, PhD,
Phone: 00 380 32 261 2142;
FAX: 00 380 32 261 2108,
е-mail: marina_barska@ukr.net
е-mail: barska@cellbiol.lviv.ua

 

Facebook profile: https://www.facebook.com/Advances-in-Microbiology-and-Biotechnology-Lviv-2018-371957899960937/

 

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.