Ogłoszenie konkursu sieci JPI AMR.

Ogłoszenie konkursowe dostępne jest na stronie NCN:

https://www.ncn.gov.pl/index.php/ogloszenia/konkursy/jpiamr-distomos

oraz stronie sieci:

https://www.jpiamr.eu/calls/diagnostics-surveillance-call-2023/

24 stycznia zaplanowany jest Webinar dla osób zainteresowanych dołączeniem do konkursu. Rejestrować się można przy pomocy linka:

https://sv-se.invajo.com/event/jpiamr/callonamrdiagnosticsandsurveillancelivewebinarforapplicants

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.