Nowe Władze Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów na kadencję 2022-2026 wybrane na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTM w dniu 16 września 2022 w Warszawie


Skład Prezydium ZG PTM kadencji 2022-2026

Prezes PTM – Prof. dr hab. Stefan Tyski

I Wiceprezes PTM – Prof. dr hab. Elżbieta Anna Trafny

II Wiceprezes PTM – Prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki

Sekretarz ZG PTM – Dr hab. Agnieszka Ewa Laudy

Członek – Dr hab. Beata Sadowska, prof. nadzw. UŁ

Członek – Dr hab. Elżbieta Stefaniuk, prof. nadzw. UŁ

Członek – Dr Joanna Jursa-Kulesza

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej PTM kadencji 2022-2026

Przewodnicząca – Prof. dr hab. Alina Małgorzata Olender

Sekretarz – Dr hab. Urszula Kosikowska, prof. nadzw. UMLub

Członek – Prof. dr hab. Beata Gutarowska

Członek – Dr hab. Tomasz Jarzembowski

Członek – Dr Jacek Grzyb

Po wydłużonym okresie kadencji 2016-2022 udało się zorganizować i przeprowadzić XXIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów w Warszawie. Bardzo dziękujemy za aktywny udział Wszystkich Oddziałów Terenowych PTM w organizację naszego wspólnego Zjazdu, poświęcony czas, ogromne zaangażowanie i wsparcie w merytoryczną stronę zjazdu.

Szczególne podziękowania kierujemy do Prezydium ZG PTM, do wszystkich Przewodniczących OT PTM, do Prowadzących Sesje Tematyczne na XXIX Zjeździe PTM, bez których wkładu pracy ten zjazd nie mógłby się odbyć.

Życzymy wszystkim Państwu dalszych sukcesów w pracy zawodowej i na forum naszego Stowarzyszenia.

Agnieszka Laudy – Sekretarz PTM

Stefan Tyski – Prezes PTM

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.