Pożegnanie


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 07 listopada 2017 r., w wieku 88 lat zmarła
Pani prof. dr hab. n. med. Danuta Rogala-Zawada

emerytowany Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego
w Katowicach, profesor zwyczajny  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Pani Profesor była wybitnym mikrobiologiem, Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, została wyróżniona medalem

„W 75-lecie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów”.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Nekrolog opublikowany w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyboczej z dnia 15/11/2017

 

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.