Pożegnanie


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 07 listopada 2017 r., w wieku 88 lat zmarła
Pani prof. dr hab. n. med. Danuta Rogala-Zawada

emerytowany Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego
w Katowicach, profesor zwyczajny  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Pani Profesor była wybitnym mikrobiologiem, Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, została wyróżniona medalem

„W 75-lecie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów”.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Nekrolog opublikowany w ogólnopolskim wydaniu Gazety Wyboczej z dnia 15/11/2017

 

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.