17th Asia-Pacific Congress of Clinical Microbiology and Infection


17th Asia-Pacific Congress of Clinical Microbiology and Infection cum 8th International Infection Control Conference,

30 August to 2 September 2018, at the Hong Kong Convention and Exhibition Centre.

There will be over 30 world-renowned overseas speakers sharing with us their expertise in various hot topics in the much enriched Scientific Programme.

Please kindly note that the Early Bird registration deadline is 31 May 2018.

It’s also calling for abstracts for which the submission deadline is 27 April 2018.

For details, please visit the Congress website:  www.apccmi-iicc2018.hk

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.