Zebranie naukowo- szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Odział w Bydgoszczy/ARGENTA- 24.04.2021


W imieniu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Odział w Bydgoszczy oraz firmy Argenta serdecznie zapraszamy na zebranie naukowo-szkoleniowe, które odbędzie się w dniu 23.04.2021 / godz. 16.00

Link do rejestracji i Plan Wydarzania https://bit.ly/3gn6aZK

Plan wydarzenia

16.00 Powitanie oraz rozpoczęcie Zebrania.

Dr n. med. Alicja Sękowska Przewodnicząca PTM Oddział w Bydgoszczy.

16.10. – 16.40 Diagnostyka mykologiczna jako kluczowe narzędzie w rozpoznaniu grzybicy inwazyjnej na przykładzie klinicznego przypadku kryptokokowego zapalenia opon mózgowo – rdzeniowych

Mgr Tomasz Skalski Szpitalny Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej Szpital Uniwersytecki nr 2 im. J. Biziela w Bydgoszczy.

16.40 – 17.10 Diagnostyka laboratoryjna SARS-CoV-2 – doświadczenia własne

Mgr Mateusz Rzepka Katedra Mikrobiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

17.10 – 17.30 Autobio, systemowe rozwiązanie w diagnostyce mikrobiologicznej

Katarzyna Kopron, Michał Żarecki  Argenta Sp. Z o.o. Sp.k.

17.30 Pytania od uczestników i zakończenie Zebrania

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.