Wzrost wartości Impact Factor czasopism wydawanych przez PTM


Wzrost wartości Impact Factor w 2017 r (wg edycji Journal Citation Report 2017) wydawanych przez PTM czasopism:

Polish Journal of Microbiology – IF2016 = 0.746 do IF2017 = 0.784

Postępy Mikrobiologii – IF2016 = 0.311 do IF2017 = 0.354

Zachęcamy do publikowania artykułów w naszych czasopismach!

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.