WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PTM- KOMUNIKAT


Szanowni Państwo informujemy, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów odbędzie się podczas konferencji 90 Lat PTM,
dnia 23.09.2017r w godzinach  15.00-19.00 w Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33 Kraków.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.