VI KONFERENCJA ONLINE OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA MIKROBIOLOGÓW I EPIDEMIOLOGÓW- 10 stycznia 2022


Serdecznie zapraszamy dnia 10 stycznia w godzinach od 15:30- 19:00 do udziału w VI konferencji online z cyklu: Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów.

Odnośnik do strony konferencji:

https://www.webinar-med.pl/osme/

Udział w konferencji jest bezpłatny, po uprzedniej rejestracji.

Poniżej plan konferencji.

15.30-15.35 Powitanie uczestników

 Prof. dr hab. n. med. Ewa  Augustynowicz-Kopeć – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, Zakład Mikrobiologii, Krajowe Referencyjne Laboratorium Prątka, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

I.DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA-CZY TYLKO SARS?

PROFILAKTYKA I DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSOWYCH, BAKTERYJNYCH I GRZYBICZYCH

15.35-15.50  – Zakażenia RSV-powracające zagrożenie- immunizacja i diagnostyka

Prof. dr hab. n.med. Ewa Helwich Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

15.50-16.05 – Zakażenia wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV)

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski– Kierownik Centralnego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Polsce, Centrum Onkologii w Warszawie

16.05-16.20-Krztusiec i  jego profilaktyka

Prof. Hanna Czajka – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny , Szpital Dziecięcy im. B. Krysiewicza w Poznaniu

16.20-16.35 Candida auris -chorobotwórczy super drożdżak

Mgr Barbara Garczewska -Zakład Mikrobiologii, Pracownia Mikologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

WYKŁAD SPONSOROWANY EUROIMMUN

16.35-16.55- Jak kontrolować skuteczność szczepień? FAQ?

Dr n. farm Patryk Matuszek- Ekspert ds. Szkoleń i Wystąpień Publicznych Euroimmun

WYKŁAD SPONSOROWANY EUROIMMUN

16.55-17.15- Odpowiedź immunologiczna w COVID-19: case study | wyniki badań z Polski

Mgr Paweł Krzemień– Kierownik Regionu Euroimmun

17.15-17.20-przerwa

II.ZAPALENIA PŁUC SZPITALNE I POZASZPITALNE

17.20-17.35 -Antybiotykoterapia-czym różni się szpitalne zakażenie płuc od pozaszpitalnego?

Prof. dr hab. n.med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat- Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

17.35-17.50- Podstawy racjonalnej antybiotykoterapii w zakażeniach dróg oddechowych

Dr hab. n. med. Elżbieta Stefaniuk – Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne Szpital Pro-Medica w Ełku

WYKŁAD SPONSOROWANY BIOMERIEUX

17.50-18.10 -Diagnostyka objawowa – nowy standard w diagnostyce zakażeń dróg oddechowych

Mgr Małgorzata Wardzyńska – Zarządzający Grupą Produktów BioFire, bioMerieux Polska

WYKŁAD SPONSOROWANY BERLIN-CHEMIE /MENARINI

18.10-18.30- Drobnoustroje wielolekooporne a nowe antybiotyki i nowe strategie terapeutyczne

Dr hab. n. med. Jarosław Woroń – Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedra Farmakologii UJ CM

w Krakowie

18.30-18.35-przerwa

III.DEZYNFEKCJA

WYKŁAD SPONSOROWANY ECOLAB

18.35-18.55- Dezynfekcja przy pomocy promieniowania UV-C w walce z zakażeniami szpitalnymi

Mgr Michał Opioła-Territory Manager HC, Ecolab18.55-19.00-Podsumowanie i zakończeni

Kierownik Naukowy

Prof. Ewa Augustynowicz-Kopeć

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Patronaty Honorowe

Wojewoda Mazowiecki

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Organizatorzy

 Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

 Polskie Towarzystwo Mikrobiologów

 Medicare S.C.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.