VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Mikrobiologia Farmaceutyczna


Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy do udziału w VI konferencji naukowo-szkoleniowej:

Mikrobiologia Farmaceutyczna 2017, która odbędzie się w dniach 31.05-2.06 br. w Gdańsku.  Tym razem zorganizowana zostanie przez Polskie Towarzystwo Mikrobiologiczne i TRANSpharmacia. Z dużą przyjemnością informujemy także, iż w ramach PTM powstaje długo oczekiwana przez nas sekcja Mikrobiologia Farmaceutyczna.

Nasza konferencja jest kontynuacją rozpoczętego w 2009 roku  cyklu spotkań naukowo-szkoleniowych, którego celem jest stworzenie Forum specjalistów zainteresowanych mikrobiologią farmaceutyczną, umożliwiającego wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń w obszarach oceny i zapewnienia jakości, badań mikrobiologicznych oraz bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów leczniczych.

Podczas naszego spotkania przedstawimy szereg zagadnień istotnych dla Mikrobiologów pracujących w wytwórniach farmaceutycznych, laboratoriach mikrobiologicznych współpracujących z przemysłem farmaceutycznym, wydziałach farmaceutycznych uczelni, a także dla  Osób Wykwalifikowanych,  Specjalistów Zapewnienia i Kontroli Jakości, Audytorów oraz Osób odpowiedzialnych za współpracę z kontraktowymi laboratoriami mikrobiologicznymi.

Podczas konferencji tradycyjnie już przedstawimy  aktualne i planowane zmiany w przepisach i wymaganiach farmakopealnych. Tym razem dużo miejsca poświęcimy Laboratorium mikrobiologicznemu, jego roli w wytwórni, szkoleniom dla pracowników kluczowych, niebędących mikrobiologami. Przyjrzymy się  również zagadnieniom istotnym w badaniach mikrobiologicznych i postępowaniu z wynikami. Zajmiemy się także jakością mikrobiologiczną produktów leczniczych i wyrobów medycznych obecnych na rynku. Zastanowimy się także nad zakresem i sposobem przekazywania wiedzy mikrobiologicznej pracownikom Wytwórni Farmaceutycznych.

Kontynuujemy zapoczątkowaną na V konferencji sesję pytań i odpowiedzi czyli dyskusję na tematy i omówienie problemów zgłoszonych wcześniej  przez uczestników. Tematy można zgłaszać do 15 kwietnia.

Przewidujemy również stoiska wystawiennicze firm współpracujących z laboratoriami mikrobiologicznymi

A zatem czekamy na spotkanie z Państwem na szóstej konferencji naukowo-szkoleniowej Mikrobiologia Farmaceutyczna 2017.

Pliki do pobrania:

Informacje Szczegółowe

Formularz Zgłoszenia

Oficjalne Zaproszenie

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.