Szanowni Państwo!


Drogie Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie naukowe Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów dnia 26 stycznia (czwartek) o godzinie 11:00. Wykład pt. Czy mikroorganizmy mogą nas wspomóc w kryzysie energetycznym? Beztlenowy rozkład biomasy jako źródło biopaliw gazowych wygłosi dr inż. Anna Detman z Pracowni Białej Biotechnologii Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Spotkanie odbędzie się online na platformie Teams. Wymagana jest rejestracja, do której link zamieszczono poniżej. Po dokonaniu rejestracji na Państwa email otrzymacie zaproszenie umożliwiające udział w wydarzeniu.

Pozdrawiam serdecznie

Urszula Guzik

https://teams.microsoft.com/registration/kWLHUIAMRESi-0-KsWjDEQ,erl3pVQ_IU26tYqlgHJ3CQ,CIe-btVJoUuWXaBI1HQYOA,rYKW05Q6DkqhC_9dgnEqZg,xHlCG1jH6kSkG-uP6sva1w,D4m160nM9kSMym3O5wvw0A?mode=read&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311https://teams.microsoft.com/registration/kWLHUIAMRESi-0-KsWjDEQ,erl3pVQ_IU26tYqlgHJ3CQ,CIe-btVJoUuWXaBI1HQYOA,rYKW05Q6DkqhC_9dgnEqZg,xHlCG1jH6kSkG-uP6sva1w,D4m160nM9kSMym3O5wvw0A?mode=read&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.