Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na prawie już świąteczne 🐰 posiedzenie naukowo-szkoleniowe które odbędzie się 27 marca (środa!!!) 2024 o godz. 16.00 tym razem on-line pt.:„ Mikrobiologiczna ocena jakości produktów zawierających drobnoustroje probiotyczne i ich wpływ na zdrowie człowieka” które wygłosi:


Dr Anna Zawistowska-Rojek

Narodowy Instytut Leków
Warszawa, Polska

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.