FEMS 2023


FEMS2023 – FEMS (fems-microbiology.org)

FEMS, DGHM and VAAM welcome you to the 10th Congress of European Microbiologists, taking place in Hamburg, Germany in 2023! Join us at an event dedicated to showcasing the latest developments in microbiology and connect to microbiologists from all over the world.

The Congress will be held from 9 – 13 July 2023 in Hamburg, Germany.

The official hashtag for this event is #FEMS2023.

POŻEGNANIE PANA PROF DR HAB. WINCENTEGO DROŻAŃSKIEGO


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 stycznia 2023 roku, zmarł

ŚP. Pan Prof. dr hab. Wincenty Drożański

emerytowany profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w którym rozpoczął pracę w 1954 r. w Katedrze Mikrobiologii Ogólnej UMCS, pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Kunickiego-Goldfingera. W latach 1954-2002 związany z Instytutem Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS. Tytuł profesora uzyskał w 1991 roku.

Prace badawcze Pana Profesora skupiały się głównie wokół biochemii i cytologii pasożytów wewnątrzkomórkowych oraz analizy struktur osłon komórkowych bakterii. Wyodrębnił i opisał nową bakterię Sarcobium lyticum, pasożyta wewnątrzkomórkowego eukariontów, spokrewnionego z bakteriami z rodzaju Legionella.

Profesor Wincenty Drożański był członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, a także w 1988 r. został Przewodniczącym Oddziału Lubelskiego PTM.

Z wielkim smutkiem żegnamy Pana Profesora.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

POŻEGNANIE PANI PROF DR HAB. N. MED. GAYANE MARTIROSIAN


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie nekrolog-666x1024-1.png

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25. stycznia 2023 r. zmarła

Ś.P. Pani prof. dr hab. n. med. Gayane Martirosian

Pani Profesor była cenionym wykładowcą akademickim, autorką licznych publikacji naukowych, wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, a przede wszystkim wspaniałym Człowiekiem.

Pani Profesor swoja karierę naukową rozpoczęła na Yerevan State Medical University w Erewaniu, Armenia.  Po przyjeździe do Polski związana była z Katedrą i Zakładem Mikrobiologii oraz Zakładem Histologii i Embriologii Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). Przez  ponad 20 lat kierowała Katedrą i Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Z wielkim smutkiem żegnamy naszą  koleżankę serdeczną Przyjaciółkę wielu z nas.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 w Kościele p.w św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach, ul. Powązkowska 14

w Warszawie, po czym odbędzie się ceremonia pogrzebowa na cmentarzu przy kościele.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.