Posiedzenie naukowe oddziału terenowego PTM w Krakowie 30.11.2017


Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe w dniu: 30 listopada 2017 (czwartek) o godzinie 12:00 w Auli Polskiej Akademii Umiejętności Kraków, ul. Sławkowska 17, I p.

 Doniesienia naukowe krakowskich mikrobiologów prezentowane na Konferencji Naukowej „PTM wczoraj – dziś – jutro”, w 90-tą rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Prowadzenie: prof. dr hab. med. Małgorzata Bulanda

Zobacz także

Banner

Banner

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członkowie wspierający Członek Złoty-od 27.03.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek srebrny od 12.12.2017

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 12.09.2017 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.

Członek wspierający zwyczajny od 06.06.2019 r.