Posiedzenie naukowe oddziału terenowego PTM w Krakowie 30.11.2017


Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe w dniu: 30 listopada 2017 (czwartek) o godzinie 12:00 w Auli Polskiej Akademii Umiejętności Kraków, ul. Sławkowska 17, I p.

 Doniesienia naukowe krakowskich mikrobiologów prezentowane na Konferencji Naukowej „PTM wczoraj – dziś – jutro”, w 90-tą rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Prowadzenie: prof. dr hab. med. Małgorzata Bulanda

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.