Sesja wyjazdowa Wrocławskiego Oddziału PTM na Uniwersytecie Zielonogórskim z okazji jubileuszu X-lecia Wydziału Nauk Biologicznych


Sesja wyjazdowa Wrocławskiego Oddziału PTM  na Uniwersytecie Zielonogórskim

z okazji jubileuszu X-lecia Wydziału Nauk Biologicznych

18.10.2017r.

 

1 września 2017 roku minęło dziesięć lat od dnia utworzenia na Uniwersytecie Zielonogórskim wydziału Nauk Biologicznych. Z okazji 10-ciu lat istnienia Wydziału, w dniu 18 października 2017 roku odbyła się uroczystość jubileuszowa. Obchody otworzył prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski, Prorektor ds. Studenckich UZ i w krótkim wystąpieniu wskazał na znaczącą rolę rozwoju nauk przyrodniczych dla regionu lubuskiego i samego Uniwersytetu. Podkreślił, że Wydział Nauk Biologicznych UZ jest jedyną jednostką naukowo-dydaktyczną prowadzącą badania i kształcącą na poziomie studiów wyższych w dziedzinie nauk biologicznych w regionie lubuskim. Podczas tej części uroczystości dokonano również podsumowania dziesięciu lat działalności w zakresie pracy naukowej i kształcenia. Przeanalizowano też historię powstania WNB i ewolucję struktury poprzedzającego wydział – Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska.

Druga część obchodów 10-lecia WNB związana była z postacią prof. dra hab. Tadeusza Lachowicza. Prof. zw. dr hab. Tadeusz M. Lachowicz (1930-2015) – mikrobiolog i genetyk działający zasadniczo na Uniwersytetem Wrocławskim –  od 1996 r. związany był z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze, gdzie jako dyrektor Instytutu Biotechnologii i Ochrony Środowiska (1997-2000) zorganizował pierwszy w województwie lubuskim Zakład Mikrobiologii i Genetyki. Był jego dyrektorem do czasu przejścia na emeryturę, tj. do roku 2000. Ponadto Profesor był aktywnym członkiem Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, współorganizatorem Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz organizatorem zjazdów i konferencji naukowych. Uczniowie profesora Lachowicza do dziś tworzą kadrę naukową na Uniwersytetach Wrocławskim i Zielonogórskim. Chcąc uhonorować wkład Profesora w tworzenie Wydziału Nauk Biologicznych UZ, nadano reprezentacyjnej sali wykładowej  WNB UZ Jego imię. Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej w sali wykładowej dokonała dr Zofia Lachowicz, żona śp. Profesora Tadeusza Lachowicza. Odsłonięcie tablicy poprzedzone było przedstawieniem sylwetki Profesora przez prof. dra hab. Michała Stosika oraz uczennice Profesora, panie prof. dr hab. Gabriela Bugla-Płoskońska – Prodziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa – Dyrektor Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. Ewa Obłąk – Zakład Fizykochemii Drobnoustrojów Instytut Mikrobiologii i Genetyki – WNB UWr, obecnie pracujące w różnych zespołach Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego, którym Profesor wiele lat kierował. Obchody jubileuszu WNB zakończyło Mini-sympozjum Mikrobiologiczne połączone z sesją wyjazdową Wrocławskiego Oddziału Terenowego PTM. Program sesji wypełniły referaty młodych adeptów nauki, kontynuujących tematykę badawczą rozwijaną przez prof. Tadeusza Lachowicza.

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.