Sekcja Mikrobiologii Środowiskowej


Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych mikrobiologią środowiskową do udziału w pracach oraz spotkaniach powstałej Sekcji Mikrobiologii Środowiskowej.

Kontakt

Przewodnicząca:

Dr hab. Katarzyna Piwosz

Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia

Email: kpiwosz@mir.gdynia.pl

Vice-Przewodnicząca:

dr hab. Urszula Guzik prof. UŚ

Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

tel. 322009567; email: urszula.guzik@us.edu.pl

Zobacz także

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.