SCN Eureka


Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym numerem nowopowstałego Studenckiego Czasopisma naukowego Eureka! Do głównych celów Czasopisma należy zrzeszanie przedstawicieli różnych dziedzin środowiska naukowego w Polsce, przede wszystkim studentów i doktorantów, którzy rozpoczynają swoją karierę.

Poniżej kilka słów od Założycieli Dodaj tytuł Studenckiego Czasopisma Naukowego Eureka! 

Eureka! 

Polecamy gorąco zajrzeć na stronę internetową: https://scneureka.com/

Kim Jesteśmy?
 
Grupą aktywnych studentów, którzy mieli możliwość uczestniczenia w wielu przedmiotach prowadzonych na różnych wydziałach w obrębie Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego. We współpracy między studenckimi kołami naukowymi oraz studentami wywodzącymi się z różnych jednostek widzimy ogromny i wciąż niewykorzystywany potencjał. Chcemy zachęcić studentów do wspólnych działań, dlatego, jako reprezentanci Koła Naukowego Biologii Molekularnej, wychodzimy z inicjatywą założenia interdyscyplinarnego Studenckiego Czasopisma Naukowego Eureka!
 
Nasz cel
 
Celem naszego Czasopisma jest pokazanie, że nie ma sztywnych granic między różnymi dziedzinami Nauki. Nauka nie może być hermetyczna, a kluczem do zniesienia wszelkich barier jest podejście interdyscyplinarne, zachęcające do podjęcia inspirującego dialogu. Wierzymy, że nasza inicjatywa przyczyni się do rozwoju zainteresowań naukowych studentów i przyszłej kadry akademickiej, co jest szczególnie istotne w perspektywie rozwoju naszej alma mater jako Uniwersytetu Badawczego.

Wydawnictwa PTM

O Towarzystwie

PTM
Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Celem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa. Formami działalności jest organizowanie zjazdów, posiedzeń naukowych, kursów, wykładów i odczytów oraz konkursów prac naukowych; wydawanie i popieranie wydawania czasopism naukowych, książek i innych publikacji z dziedziny mikrobiologii; opiniowanie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występowanie w jej sprawach wobec władz państwowych; współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
Czytaj statut w formacie PDF »

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.

Członek Srebrny od 12.09.2017 r.